Suomalaiset uskomukset hyvästä ja pahasta

Taikausko, se onkin yksi mielenkiintoisemmista aiheista, joka vaikuttaa jokaiseen kulttuuriin ja maahan eri tavalla. Jokaisella kulttuurilla on omat uskomuksensa ja perinteensä, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella taikauskoon. Taikausko tarkoittaa asiaa, joka poikkeavat luonnollisesta ja ovat sitä kautta yliluonnollisia, eli periaatteessa mahdottomia olemassaoloon. Usein taikausko liittyy eri uskontoihin ja jumaliin, joiden uskotaan vaikuttavan elämään. Tällöin tietyille jumalille tehdään erilaisia palveluksia, joilla pyritään saavuttamaan jumalan huomio ja tätä kautta pyritään saamaan jumalalta apua eri tilanteisiin. Uskotaan myös, että kyseinen jumala seuraa omaa elämää ja tarvittaessa auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet elämässä. Toinen taikauskon muodoista taas on usko magiaan, eli taikuuteen. Tällöin henkilö uskoo esimerkiksi noituuteen, loitsuihin ja ihmerohtoihin.Taikausko on ollut jossakin kohtaa osa jokaista kulttuuria ja sivilisaatiota. Se on ollut jokaisen kulttuurin pääluojana

Lue lisää

Legendaarinen Baabelin torni

Baabelin torni on varmasti nimenä tuttu suurimmalle osalle meistä, mutta moniko muistaa, mikä tämän Raamatun kertomuksen kuuluisa rakennus oikeastaan olikaan ja mikä oli sen perimmäinen tarkoitus?

Lue lisää

Legendaarinen Baabelin torni

Tarina Baabelin tornista on varmasti yksi Raamatun kiinnostavimmista. Mooseksen kirjaan sisältyvä kertomus sijoittuu muinaiseen Mesopotamiaan ja siihen aikaan kaikki maailman ihmiset puhuivat vielä samaa kieltä.

Lue lisää

Aasian kulttuurin tosiasiat ja historia

Aasia on maailman eniten asuttu maanosa, jolla on myös suurin kulttuurin monimuotoisuus. Aasian kulttuuri on värikäs ja erittäin mielenkiintoinen.

Lue lisää

Skandinaavinen mytologia koostuu jättiläisistä, jumalista, käärmeistä ja susista

Skandinaavisesta mytologiasta puhuttaessa tarkoitetaan Skandinaviassa rautakaudella ja viikinkiaikana vallalla olleita myyttejä ja uskomuksia. Usein käytetään myös termejä Pohjoismainen mytologia tai Muinaisnorjalainen mytologia. Myyttien alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta niiden uskotaan saaneen alkunsa indoeurooppalaisten kansojen keskuudessa neoliittisella kivikaudella ja pronssikaudella. Skandinaavinen mytologia on läheistä sukua Germaaniselle mytologialle ja siitä on löydettävissä yhtymäkohtia muihinkin Euroopassa esiintyneisiin esikristillisiin myytteihin.

Tietoa tuon ajan Skandinavian uskomuksista on kerätty pääosin Edda-runoudesta. Edda-runoutta kirjoitettiin Islannissa sen jälkeen, kun kristinusko oli levinnyt maahan. Edda-termillä viitataan kahteen erilliseen teokseen, Runo-Eddaan ja Proosa-Eddaan. Edda-sana tarkoittaa käännettynä suurta isoäitiä ja skandinaavisia myyttejä kuvaillaan siis suuren isoäidin taruiksi. Runo-Edda on teoksista vanhempi. Teoksen sisältämien runojen arvioidaan olevan peräisin 900-1050-luvuilta, mutta ne tallennettiin kirjalliseen muotoon pergamenteille Islannissa vasta 1200-luvulla. Runot

Lue lisää

Saamelaiskulttuuriin liittyy paljon jokapäiväiseen elämään liittyviä uskomuksia

Saamelaiskulttuurissa luonnolla on tärkeä rooli ja ihmisten jokapäiväinen elämä on kanssakäymistä luonnon ja eläinten kanssa. Saamelaisten luontosuhde näkyy mm. siinä, että käsitöiden raaka-aineiden hankinta pohjautuu ajatukseen, että luonto on elävä ja käsityöläisen täytyy tuntea luonnon kiertokulku ja kunnioittaa luonnonvoimia.  Siinä mielessä ei ole lainkaan ihmeellistä, että saamelaisten uskonnossa luonnonjumalat ovat korkeimmassa asemassa. Saamelainen uskonto on kuitenkin enemmän elämänfilosofia, eikä kulttuurissa edes tunnettu uskonto-sanaa.

Lue lisää

Meditointi – tai hiljaisuusretriitti voi tuoda lisää rauhaa elämään

Meditointi on monen kiireisen suorittajan tapa rauhoittaa ajatuksiaan tai ottaa hetki omaa aikaa arjen keskellä. Meditointi ei liity uskontoon vaan enemmänkin filosofiaan ja pyrkimykseen suunnata omaa ajatteluaan hyödyllisempään suuntaan ja päästää samalla irti turhista peloista tai negatiivisuudesta. Yksinkertaisimmillaan meditointi voi olla sitä, että keskittyy todella yhteen hetkeen ja siihen, mitä on tekemässä. Tällöin siis pyritään olemaan erityisen tietoisia mm. omasta hengityksestä, askelista, liikkeistä, syömisestä ym. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta nykyaikana aivomme ovat tottuneet ottamaan vastaan niin monia ärsykkeitä kerralla, että rauhoittuminen voikin olla yllättävän vaikeaa. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että pyrkiessään tarkkailemaan niinkin tuttua toimintoa kuin tuolille istumista sen alusta loppuun asti, keskittyminen uhkaa herpaantua useamman kerran. Myös meditointeihin liittyvä hiljaisuus voi olla monelle uusi kokemus, sillä huomaamattamme meidät ympäröi

Lue lisää

Kullanhohtoinen El Dorado

Tarujen kultaista kaupunkia, El Doradoa on etsitty vuosisatojen ajan. El Dorado tarkoittaa kullattua miestä ja hänen kullattua kaupunkiaan Manoa. Huhut kultaisen miehen kaupungista alkoivat levitä 1500-luvulla ja ne käynnistivät todellisen kultaryntäyksen ja matkalle lähtivät useat sotilaat ja onnenonkijat Euroopasta. Moni kaupunkia ryöstämään suunnannut espanjalainen menetti matkalla henkensä ja paljon kuoli myös seikkailuretkeläisten oppaiksi ja kantajiksi pakotettuja intiaaneja. El Doradoa ei kuitenkaan löytynyt. Todellisuudessa kaupunkia, jonka kadut olisivat kullalla päällystetyt ei luultavasti ole ollut koskaan olemassa mutta johonkin todelliseen esikuvaan El Doradon uskotaan perustuvan.

El Doradon etsintä sai Espanjan valtion kannatuksen, sillä intiaanien maiden haltuunotto sekä omaisuuden anastaminen oli osa valtion

Lue lisää

Salaseurat ovat kiinnostaneet ihmisiä historian alkuajoista asti

Salaseurat ovat kiinnostaneet mm. kirjailijoita ja elokuvantekijöitä kautta aikojen ja kuuluisista salaseuroista kerrotaan mitä hurjimpia tarinoita. Salaseuroja on ollut oikeastaan jo esihistoriallisissa yhteisöissä, joissa yhteisön viisaimmat kerääntyivät yhteen salaisiin tapaamisiin. Historiassa salaseurat ovat olleet suurimmaksi osaksi miehille tarkoitettuja ja niihin on päässyt syntyperän tai sukulaisuussuhteen perusteella. Yhteistä salaseuroille on, että niillä on usein oma, tiukka arvojärjestyksensä, tietyt yhteiset rituaalit, mahdollisesti salaiset tunnukset ja jäseniä sitovat tarkat säännöt. Salaseurat voivat olla joko uskonnollisia tai täysin maallisia. Tunnetuimpia salaseuroja, tai ainakin salaseuroiksi kutsuttuja, ovat olleet vapaamuurarit, ruusuristiläiset, Temppeliherrain ritarikunta, Illuminati ja Bilderberg-ryhmä. Salaseuroihin kuuluminen on usein herättänyt epäluuloja niihin kuulumattomissa ja usein niihin liitetään myös erilaisia salaliittoteorioita.

Lue lisää

Atlantiksen taru

Ajatuksen Atlantiksesta, kadonneesta kaupungista on ensimmäinen kerran maininnut Platon kirjoituksissaan Timaios ja Kritias yli 2000 vuotta sitten. Legendan mukaan Atlantiksen valtava saari ja sen asukkaat vajosivat mereen yhdessä yössä valtavan maanjäristyksen seurauksena. Atlantista ei ole mainittu missään kirjallisuudessa ennen Platonia ja siksi kaupunkia pidetäänkin hänen keksintönään. Timaioksen tarinassa Kritias kertoo Atlantiksen tarinan ja väittää kuulleensa sen isoisältään kymmenvuotiaana ja isoisä oli puolestaan kuullut tarun omalta isältään. Tarinassa Atlantiksen kerrotaan sijoittuneen noin vuoteen 10 000 ennen ajanlaskun alkua. Tarinassa Platon kuvailee melko tarkasti Atlantiksen sijaintia ja sen on päätelty olevan Gibraltarin saaren takana Atlantin valtamerellä. Atlantiksessa kerrotaan vallinneen loistava sivistys ja asetelma vastaakin suurelta osin Platonin teoriaa ihannevaltiosta. Tarun mukaan Atlantiksen tuhoon johtivat loppujen lopuksi ihmisten ahneus, piittamattomuus ja

Lue lisää