Slaavilainen mytologia

Maailmassa on valtavasti erilaisia mytologioita eli jumaltarustoja. Kansojen ja heimojen omat tarustot, uskomukset ja myyttien kokoelmat ovat kehittyneet todella pitkienkin aikojen kuluessa, ja ovat välittyneet sukupolvelta toiselle enimmäkseen suullisena perimätietona. Joskus näitä myyttejä on myös kirjoitettu muistiin ja koottu eepoksiksi. Tunnettuja mytologioita ovat muun muassa kelttiläinen mytologia, kreikkalainen mytologia, ja meitä suomalaisia lähellä tietysti oma suomalainen mytologiamme, skandinaavinen ja virolainen mytologia, sekä slaavilainen mytologia, jota tarkastelemme tässä kirjoituksessa. Mitä kaikkea tähän slaavilaiseen mytologiaan oikein kuuluu? Mennäänpä katsomaan.

Tietolähteitä ja arkeologiaa

Keitä ensinnäkin ovat slaavit? Suurin osa heistä elää Euroopassa, ja he ovatkin suurin indoeurooppalainen etnolingvistinen ryhmä. Slaavit jaetaan kolmeen pääryhmään: eteläslaaveihin eli bulgarialaisiin ja entisen Jugoslavian asukkaisiin, länsislaaveihin, joita ovat muun muassa puolalaiset, tšekit ja slovakit, sekä itäslaaveihin, joita ovat

Lue lisää

Muinainen Mesopotamian uskonto

Välillä on uskomatonta ajatella, kuinka monta ihmistä maapallolla on kaiken kaikkiaan kävellyt, miten paljon historiaan kuuluu ja mitä kaikkea ihmiset ovat tehneet historian aikana. Yksi merkittävimpiä asioita yhteiskunnassamme on uskonto ja niihin kuuluva historia. On tärkeää ymmärtää, mitä historiassamme on tapahtunut, jotta osaisimme odottaa tulevaa, sekä osata käyttäytyä nyt paremmin.

Välimeren alueella sijaitsee alue, joka tunnetaan nimellä Mesopotamia. Se on nykyisin kahden maan välillä ja tätä aluetta kutsutaan myös suomeksi Kahdenvirranmaaksi. Mesopotamia on ollut aikojen saatossa todella kehittynyt kulttuuri, jossa oli maanviljelyjä, kaupunkeja ja paljon muuta. Mesopotamian alueella on ollut lukuisia yhteiskuntia ja kulttuureja, jotka ovat olleet jokainen merkittävä osa historiaamme. Heidän kulttuureissansa uskonnollakin on ollut tärkeä rooli. Uskonnoissa on ollut erilaisia piirteitä, mutta niitä käsitellään silti osana Mesopotamian uskontoja,

Lue lisää

Egyptiläisen kulttuurin myytit

Egyptiläiset myytit on yksi maailman kiinnostavimmista aiheista ja sille löytyy tutkijoita ympäri maailman. Kun sukelletaan tähän monimuotoiseen kulttuuriin, vastaan tulee asioita, joita ei osaa etukäteen kuvitellakaan. Egyptiläiseen kulttuuriin kuuluu paljon myyttejä, joista tunnetuimpia on käytetty varsinkin elokuvissa. Egyptiläisessä kulttuurissa on paljon jumalia, joilla jokaisella on omat tehtävänsä ja alueensa. Jumalia kunnioitetaan ja heidät halutaan pitää tyytyväisinä. Mutta mitä kaikkea egyptiläisiin myytteihin ja jumaliin kuuluu? Tässä artikkelissa mainitut myytit kattavat vain murto-osan tästä rikkaasta kulttuurista, joten tietoa kannattaa ammentaa useista lähteistä. Katsotaan kuitenkin pientä pintaraapaisua egyptiläisten myyttien maailmaan.

Egypti ja jumalat

Egyptiläiseen kulttuuriin kuuluu vahvasti jumalat. Jumalat ovat aina olleet läsnä egyptiläisten elämässä. Olet varmasti nähnyt egyptiläisiä patsaita tai vähintään kuvia niistä. Patsaat ovat egyptiläisille siinä mielessä tärkeitä, että he

Lue lisää

Suomalaiset uskomukset hyvästä ja pahasta

Taikausko, se onkin yksi mielenkiintoisemmista aiheista, joka vaikuttaa jokaiseen kulttuuriin ja maahan eri tavalla. Jokaisella kulttuurilla on omat uskomuksensa ja perinteensä, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella taikauskoon. Taikausko tarkoittaa asiaa, joka poikkeavat luonnollisesta ja ovat sitä kautta yliluonnollisia, eli periaatteessa mahdottomia olemassaoloon. Usein taikausko liittyy eri uskontoihin ja jumaliin, joiden uskotaan vaikuttavan elämään. Tällöin tietyille jumalille tehdään erilaisia palveluksia, joilla pyritään saavuttamaan jumalan huomio ja tätä kautta pyritään saamaan jumalalta apua eri tilanteisiin. Uskotaan myös, että kyseinen jumala seuraa omaa elämää ja tarvittaessa auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet elämässä. Toinen taikauskon muodoista taas on usko magiaan, eli taikuuteen. Tällöin henkilö uskoo esimerkiksi noituuteen, loitsuihin ja ihmerohtoihin.Taikausko on ollut jossakin kohtaa osa jokaista kulttuuria ja sivilisaatiota. Se on ollut jokaisen kulttuurin pääluojana

Lue lisää

Legendaarinen Baabelin torni

Baabelin torni on varmasti nimenä tuttu suurimmalle osalle meistä, mutta moniko muistaa, mikä tämän Raamatun kertomuksen kuuluisa rakennus oikeastaan olikaan ja mikä oli sen perimmäinen tarkoitus?

Lue lisää

Legendaarinen Baabelin torni

Tarina Baabelin tornista on varmasti yksi Raamatun kiinnostavimmista. Mooseksen kirjaan sisältyvä kertomus sijoittuu muinaiseen Mesopotamiaan ja siihen aikaan kaikki maailman ihmiset puhuivat vielä samaa kieltä.

Lue lisää

Aasian kulttuurin tosiasiat ja historia

Aasia on maailman eniten asuttu maanosa, jolla on myös suurin kulttuurin monimuotoisuus. Aasian kulttuuri on värikäs ja erittäin mielenkiintoinen.

Lue lisää

Skandinaavinen mytologia koostuu jättiläisistä, jumalista, käärmeistä ja susista

Skandinaavisesta mytologiasta puhuttaessa tarkoitetaan Skandinaviassa rautakaudella ja viikinkiaikana vallalla olleita myyttejä ja uskomuksia. Usein käytetään myös termejä Pohjoismainen mytologia tai Muinaisnorjalainen mytologia. Myyttien alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta niiden uskotaan saaneen alkunsa indoeurooppalaisten kansojen keskuudessa neoliittisella kivikaudella ja pronssikaudella. Skandinaavinen mytologia on läheistä sukua Germaaniselle mytologialle ja siitä on löydettävissä yhtymäkohtia muihinkin Euroopassa esiintyneisiin esikristillisiin myytteihin.

Tietoa tuon ajan Skandinavian uskomuksista on kerätty pääosin Edda-runoudesta. Edda-runoutta kirjoitettiin Islannissa sen jälkeen, kun kristinusko oli levinnyt maahan. Edda-termillä viitataan kahteen erilliseen teokseen, Runo-Eddaan ja Proosa-Eddaan. Edda-sana tarkoittaa käännettynä suurta isoäitiä ja skandinaavisia myyttejä kuvaillaan siis suuren isoäidin taruiksi. Runo-Edda on teoksista vanhempi. Teoksen sisältämien runojen arvioidaan olevan peräisin 900-1050-luvuilta, mutta ne tallennettiin kirjalliseen muotoon pergamenteille Islannissa vasta 1200-luvulla. Runot

Lue lisää

Saamelaiskulttuuriin liittyy paljon jokapäiväiseen elämään liittyviä uskomuksia

Saamelaiskulttuurissa luonnolla on tärkeä rooli ja ihmisten jokapäiväinen elämä on kanssakäymistä luonnon ja eläinten kanssa. Saamelaisten luontosuhde näkyy mm. siinä, että käsitöiden raaka-aineiden hankinta pohjautuu ajatukseen, että luonto on elävä ja käsityöläisen täytyy tuntea luonnon kiertokulku ja kunnioittaa luonnonvoimia.  Siinä mielessä ei ole lainkaan ihmeellistä, että saamelaisten uskonnossa luonnonjumalat ovat korkeimmassa asemassa. Saamelainen uskonto on kuitenkin enemmän elämänfilosofia, eikä kulttuurissa edes tunnettu uskonto-sanaa.

Lue lisää

Meditointi – tai hiljaisuusretriitti voi tuoda lisää rauhaa elämään

Meditointi on monen kiireisen suorittajan tapa rauhoittaa ajatuksiaan tai ottaa hetki omaa aikaa arjen keskellä. Meditointi ei liity uskontoon vaan enemmänkin filosofiaan ja pyrkimykseen suunnata omaa ajatteluaan hyödyllisempään suuntaan ja päästää samalla irti turhista peloista tai negatiivisuudesta. Yksinkertaisimmillaan meditointi voi olla sitä, että keskittyy todella yhteen hetkeen ja siihen, mitä on tekemässä. Tällöin siis pyritään olemaan erityisen tietoisia mm. omasta hengityksestä, askelista, liikkeistä, syömisestä ym. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta nykyaikana aivomme ovat tottuneet ottamaan vastaan niin monia ärsykkeitä kerralla, että rauhoittuminen voikin olla yllättävän vaikeaa. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että pyrkiessään tarkkailemaan niinkin tuttua toimintoa kuin tuolille istumista sen alusta loppuun asti, keskittyminen uhkaa herpaantua useamman kerran. Myös meditointeihin liittyvä hiljaisuus voi olla monelle uusi kokemus, sillä huomaamattamme meidät ympäröi

Lue lisää