Suomalaiset uskomukset hyvästä ja pahasta

Taikausko, se onkin yksi mielenkiintoisemmista aiheista, joka vaikuttaa jokaiseen kulttuuriin ja maahan eri tavalla. Jokaisella kulttuurilla on omat uskomuksensa ja perinteensä, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella taikauskoon. Taikausko tarkoittaa asiaa, joka poikkeavat luonnollisesta ja ovat sitä kautta yliluonnollisia, eli periaatteessa mahdottomia olemassaoloon. Usein taikausko liittyy eri uskontoihin ja jumaliin, joiden uskotaan vaikuttavan elämään. Tällöin tietyille jumalille tehdään erilaisia palveluksia, joilla pyritään saavuttamaan jumalan huomio […]

Jatka lukemista