Legendaarinen Baabelin torni

Baabelin torni on varmasti nimenä tuttu suurimmalle osalle meistä, mutta moniko muistaa, mikä tämän Raamatun kertomuksen kuuluisa rakennus oikeastaan olikaan ja mikä oli sen perimmäinen tarkoitus?

“Baabelin torni” tulee alkujaan hepreankielen sanasta Bābhel ,  joka tarkoittaa ‘sekaannusta’ sekä vastaavasti assyrialais- babylonialainen sana bāb-ili merkitsee suomennettuna ‘Jumalan ovea’. Baabelin torni esiintyi Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja se kuvailtiin Nooan jälkeläisten rakentamaksi korkeaksi torniksi. Baabelin kerrottiin olevan muinaisen Babylonian loistokas ja varakas pääkaupunki, jonka väkiluku oli jopa 2 miljoonaa asukasta. Kansalaiset koostuivat eri maiden ja kulttuurien edustajista, mutta vedenpaisumuksen jälkeen ihmiset kokivat olevansa saman mielisiä ja kaikilla oli tuolloin yksi, yhteinen kieli. Ihmiset päättivät yhdistää voimansa ja rakentaa suuren suuren tornin, joka ylettyisi aina taivaaseen asti. Kerrotaan, että Jumala kuitenkin pahastui ihmisten rakennuspuuhista niin, että lopulta hajoitti tornin. Tämän seurauksena kansat jakautuivat erilleen, muodostaen eri kieliä ja kulttuureita. Uskotaan, että Raamatussa esiintyvällä Baabelin tornilla, viitattiin silloisen Babylonian “pääjumalalle” Mardukille rakennettuun Etemanki- temppeliin, joka tuhoutui lopullisesti vuonna 331 eaa , Aleksanteri Suuren valloittaessa Babylonin. Raamatun kertomuksia ja siinä mainittuja paikkoja usein yritetään sijoittaa tarkasti maailmankartalle ja aina on spekulaatioita siitä, mistä kaupungista tai rakennuksesta on todellisuudessa ollut kyse. Useat ovat kuitenkin sitä mieltä, että Raamattua ei tulisi niin kirjaimellisesti pyrkiä tulkitsemaan, vaan suhtautua kertomuksiin kuin karttana henkisiin viisauksiin ja lukea ne ennemminkin vertauskuvallisina tarinoina.

Symboliikka tornin taustalla

Kuten Raamattua yleensäkin, myös Baabelin tornin tarinaa halutaan usein selittää monilla eri tavoilla ja pohtia, mikä voisikaan olla symboliikka kertomusten takana. Raamatun lukeminen on toisinaan kuin oma uskontonsa, sillä toiset ottavat sen hyvinkin kirjaimellisesti, toisten pohtiessa vertauskuvia ja kerrotun sanan todellista merkitystä, yrittäen soveltaa viisauksia omaan elämään ja ihmisen olemassaolon peruskysymyksiin yleensä. Myös tarinaa Baabelin tornista ollaan aikojen saatossa pyritty selittämään useilla eri tavoilla. Yksi vaihtoehtoisista merkityksistä, on tarinan rinnastaminen ihmisen liiallisen itsevarmuuden aiheuttamiin epäsuotuisiin seurauksiin, joita tässä tapauksessa kuvastavat mahtipontiset tornin rakennussuunnitelmat ja lopulta yrityksen epäonnistuminen ja tornin tuhoutuminen. Baabelin tornia rakentaessa, ihmiset  asettivat itsensä ikään kuin Jumalan asemaan, omaa mainettaan kasvattaakseen ja omaan erinomaisuuteen niin vahvasti uskoen, että haluttiin rakentaa torni aina taivaisiin asti.Tornin hajottamisen uskotaan kuvastavan Jumalan armoa. Sillä ihmisten hylätessä Jumalan ja keskittyessään suurten tornien rakentamiseen, tulee Jumala kuitenkin heidän tykönsä ja osoittaa, että kyseinen, omaksuttu elämän perusta ei ole kestävällä pohjalla. Tornin hajotessa Jumala muistuttaa ihmisiä keskittymään olennaiseen, eli nöyryyteen ja hurskauteen.

Jumala myös hajotti yhteisen kielen, jotta rakennusprojektia ei voitu enää yhteistuumi jatkaa ja ihmiset hajaantuivat kaikkialle maailmaan ja näin syntyivät useat eri kielet ja kulttuurit. Vedenpaisumus ei siis poistanut syntiä maailmasta, vaan edelleen ihminen hölmöydessään vaelteli etsien omaa voimaansa ja oikeuttaan suurtekoihin. Jälleen kerran ihmiskunta sai siis kokea Jumalan rangaistuksen, kootessaan voimansa ja kulkiessaan poispäin luojastaan. Jumalasta luopumisella on siis aina suuret seurauksensa.Tarinan perusopetus lieneekin, ainakin tämän selitystavan mukaan, että ylpeydellä ja ahneudella on hintansa. Baabelin tornia rakentaessaan ihmiset hylkäsivät Jumalan ja uskoivat menestyvänsä omillaan. Mutta tästä seurasikin vain epäonnistuminen ja varsin epätoivottu lopputulos. Kerrotaan, että sama kohtalo odottaa nykypäivänäkin liian itsevarmaa ja ylpeästi omia tornejaan rakentelevaa ihmispoloa, joka saa mitä luultavimmin karvaalla tavalla kokea tappion ja maksaa ylpeydestä ison hinnan. Vain nöyryydellä ja Jumalan avustuksella sekä oman pienuutensa tunnustamalla, on mahdollista kerätä onnistumisen hedelmät.