Legendaarinen Baabelin torni

Tarina Baabelin tornista on varmasti yksi Raamatun kiinnostavimmista. Mooseksen kirjaan sisältyvä kertomus sijoittuu muinaiseen Mesopotamiaan ja siihen aikaan kaikki maailman ihmiset puhuivat vielä samaa kieltä.

Vedenpaisumuksen jälkeen Nooan jälkeläiset asuttivat Baabelin kaupunkia päätti rakentaa tornin ylettääkseen taivaaseen.Tornin huipulta he voisivat sitten aloittaa sodan Jumalaa vastaan, jotta he voisivat itse ottaa vallan. Jumala tosin näki ihmisten aikeet ja puolustautui; hän tuhosi torning, sekoitti ihmisten kielet ja sinkosi heidät eri puolille maapalloa. Tämän tuloksena tornia ei koskaan rakennettu. Se selittää myös sen, miten eri ihmisrodut ovat syntyneet ja miten kansat ovat jakautuneet kielien mukaan.

Onko Baabelin torni todella ollut olemassa?

Baabelin tornin tarinaa voi ensinnäkin lähestyä ottamalla sen kirjaimellisesti. Jos tämän Raamatun kertomuksen olettaa olevan tositapahtumiin perustuva, siitä tulisi olla jonkinlaisia jäänteitä kyseisellä alueella. Arkeologit eivät kuitenkaan ole löytäneet mitään siihen viittaavaa, ainakaan vielä. Vanhalta Babylonian alueelta on löydetty Etemenanki-temppeli, jossa palvottiin alueen pääjumalaa, Mardukia. Sen uskotaan olevan torni, johon tarinassa on viitattu. Asiaa ei tosin pystytä täysin varmistamaan, sillä muita jäänteitä ei alueella ole löydetty. Lisäksi ajatus siitä, että ihmiskunnalla on ollut aikanaan yksi yhteinen kieli on askarruttanut historiantutkijoita jo pitkään. Tämän päivän keinoilla ei kuitenkaan ole päästy asiasta selvyyteen, sillä niin pitkälle taaksepäin historiassa on liki mahdotonta kulkea.

Baabelin tornin symboliikka

Vaikka tarina onkin voinut olla tosi, on se todennäköisemmin keino tuoda uskonnollinen viesti perille ihmisille. Yksi teoria on se, että kertomus Baabelin tornista kuvaa ihmisten pinnallisuutta. Koska torni rakennettiin tiilistä ja laastista, sen ajatellaan kuvaavan ihmisten maallista ylpeyttä. He käyttivät ihmisten luomia materiaaleja kestävämmän kiven sijaan. Tämä voidaan nähdä siten, että ihmiset virheellisesti ajattelivat omien kykyjensä olevan vahvemmat kuin jumalalla. Näin ollen Baabelin tornikin oli eräänlainen osoitus ihmisten osaamisesta ja vallasta. Ihmiset kuitenkin saivat muistutuksen heikkoudestaan, kun Jumala päätti sekoittaa heidän kielensä ja lähettää heidät eri puolille maailmaa. Tarina voisi siis olla varoitus siitä, ettei ihmisten tulisi antaa ylpeyden käydä lankeemuksen edellä. Joka tapauksessa kyseessä on synkkä versio.

Baabelin tornin symboliikka

Hieman valoisampi teoria taas on se, jonka mukaan legenda Baabelin tornista on ollut puhtaasti vain selitys siitä, miksi ihmiset ovat erilaisia eri puolilla maailmaa. Tätä tukee myös se, että juuri ennen tätä  tarinaa Mooseksen kirjassa puhutaan Nooan jälkeläisistä, jotka asuttivat maailmaa vedenpaisumuksen jälkeen. Samanlaisia tarinoita ihmiskunnan vaiheista löytyy muistakin kulttuureista; esimerkiksi mustajalkaintiaanit kertovat, että ihmiskunnan luoja antoi eri ihmisille eriväristä vettä juotavaksi ja sen seurauksena ihmiset alkoivat kommunikoida eri kielillä. Vaikka näitä myyttejä ei helposti voikaan todistaa, ovat ne aikanaan toimineet ihmisten tapoina käsittää maailman suuret mysteerit. Oli tarinan alkuperäinen tarkoitus sitten mikä tahansa, Baabelin torni on inspiroinut filosofeita ja taiteilijoita aina tähän päivään asti. Teoksissa on käsitelty uusiakin teemoja Baabelin torniin pohjautuen. Esimerkiksi poliittinen filosofi Michael Oakeshott käsitteli Baabelin tornin avulla ajatusta siitä, että ihminen on taipuvainen uhraamaan yksilöllisyytensä, kulttuurinsa ja elintasonsa yhteisöllisille projekteille. Oakeshottin mukaan ihminen toimii näin uutuudenviehätyksen, ahneuden ja tyytymättömyyden takia. Vuonna 1996 julkaistu A. S. Byattin novelli Babel Tower taas käsittelee kielen ominaisuuksia ja kysymyksiä siitä, voiko kielen jakaa ja miten ihmiset voivat ymmärtää toisensa väärin samasta kielestä huolimatta. Mystinen legenda on saanut ihmisen mielikuvituksen hyrräämään ja legenda Baabelin tornista siis elää edelleen eri muodoissa.