Suomalaiset uskomukset hyvästä ja pahasta

Taikausko, se onkin yksi mielenkiintoisemmista aiheista, joka vaikuttaa jokaiseen kulttuuriin ja maahan eri tavalla. Jokaisella kulttuurilla on omat uskomuksensa ja perinteensä, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella taikauskoon. Taikausko tarkoittaa asiaa, joka poikkeavat luonnollisesta ja ovat sitä kautta yliluonnollisia, eli periaatteessa mahdottomia olemassaoloon. Usein taikausko liittyy eri uskontoihin ja jumaliin, joiden uskotaan vaikuttavan elämään. Tällöin tietyille jumalille tehdään erilaisia palveluksia, joilla pyritään saavuttamaan jumalan huomio ja tätä kautta pyritään saamaan jumalalta apua eri tilanteisiin. Uskotaan myös, että kyseinen jumala seuraa omaa elämää ja tarvittaessa auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet elämässä. Toinen taikauskon muodoista taas on usko magiaan, eli taikuuteen. Tällöin henkilö uskoo esimerkiksi noituuteen, loitsuihin ja ihmerohtoihin.Taikausko on ollut jossakin kohtaa osa jokaista kulttuuria ja sivilisaatiota. Se on ollut jokaisen kulttuurin pääluojana ja määrää edelleenkin tiettyjä uskomuksia. Se on luonut aikoinaan kansoja yhteen yhden uskomuksen äärelle ja ollut kulmakivenä kansan yhdessä pysymisessä. Nykyään kuitenkin ainakin länsimaissa tiede on syrjäyttänyt suuren osan taikauskosta, vaikka edelleenkin uskotaan tiettyihin asioihin. Tämän päivän trendinä on ollutkin löytää taikausko uudelleen ja yhä useampi on alkanut omaksua vanhan magian piirteitä. Nykymaailmassaan suosiota on kerännyt muun muassa tarot ja shamanismi. Näillä pyritään herättämään kadotetut taikauskot takaisin ja luomaan uusia yhteisöjä taikauskon ympärille.

tietäjä Väinämöinen

Kuten kaikissa muissakin maissa on Suomessakin ollut muinaiset uskomukset eri luonnon jumalista. Valitettavasti kuitenkin kristinuskon tultua syrjäytettiin nopeasti kaikki vanhat uskomukset Suomessakin. 1800-luvulla Suomessa ei ollut enää muita nimettyjä jumalia Jeesuksen lisäksi. Vanhoissa loitsuissa ja runoissa mainitaan kuitenkin edelleenkin erilaisia jumalia, kuten Ukko ylijumala ja tietäjä Väinämöinen. Haltijausko säilyi taas pidempään Suomen maalaisosissa ja sitä varjeltiin loppuun asti. Suomalaiset uskoivat todella vahvasti haltijoihin, jotka olivat ihmisten kaltaisia olentoja. Ne asuivat metsissä ja ihmisten kodeissa. Osa haltijoista oli kodeille hyödyllisiä ja esimerkiksi saunanhaltija piti saunan kunnossa ja hiiret poissa. Usein luonnossa elävät haltijat kuitenkin saattoivat olla jopa vaarallisia. Uskotaan esimerkiksi, että metsänhalija pystyi eksyttämään ihmisen keskelle metsää. Osa vanhoista taikauskoista näkyy edelleenkin juhlaperinteissä, kuten juhannuksessa. Juhannukseen liittyy edelleenkin paljon erilaisia taikoja ja uskoja, joita pidetään yllä mökkikulttuurissa.

Nykyajan uskomukset Suomessa

Vaikka taikausko onkin hälventynyt vuosien varrella, on Suomessa vielä tallella muutamia uskomuksia, joihin uskotaan edelleen. Nämä uskomukset liittyvät usein hyvään ja pahaan onneen, jota saattaa kimmota yllättävistäkin asioista. Tässä muutamia hyvän ja pahan uskomuksia, joihin suomalaiset edelleenkin uskovat.

Nykyajan uskomukset Suomessa

Osa meistä uskoo asioihin vahvemmin kuin toinen, mutta nämä muutama uskomus on edelleenkin pitänyt paikkaansa monen mielessä. Pahaa onnea edelleenkin tuovat mustan kissan kadun ylittäminen, tikkaiden alta kulkeminen, jos sulhanen näkee morsiamen hääpuvussa, ennen häitä, luvun 13 paha onni, peilin rikkominen ja monet muut pienet asiat ja uskomukset. Onnea taas edelleenkin tuovat neliapila, väärin päin ripustettu hevosenkenkä, jos arvan raaputtaa 5 sentillä, saa isomman voiton ja jos kellon minuutti ja tuntinumero ovat samat, saa toivoa. Näitä uskomuksia on meillä edelleenkin loputtomasti ja riippuen kotipaikkakunnasta, saattavat uskomukset hieman vaihdella eri henkilöiden kohdalla.Kuitenkin, jostakin syystä pahoja uskomuksia on aina hieman enemmän kuin hyviä. Tämä on sääntö, joka koskee varmasti jokaista kulttuuria ja uskomusta. Onneksi kuitenkin olemme Suomessa keksineet myös uskomuksen, jolla saa kumottua pahan onnen, jos sellainen tulee kohdalle. Kumoamisina toimivat kolme kertaa puuhun taputtaminen tai vasemman olan yli sylkäiseminen.